vergoedingenoverzicht 2017

7-12-2016

In dit overzicht worden de aanvullende zorgverzekeringen vermeld en daarbij de dekking die specifiek voor alternatieve geneeswijzen. Dit overzicht kunt u ook terug vinden op het consumenten gedeelte op de website van de NVKH, onder "behandeling" (in de groene balk) en daarna in het linkermenu "vergoedingen" en is tevens snel te vinden in de voetbalk van de website.

Per zorgverzekeraar is er in kleur aangegeven of men werkt met de Vergelijk en Kies of dat alleen het lidmaatschap van de NVKH voldoende is.

De Friesland en Kiemer vragen naast het NVKH lidmaatschap ook een inschrijving in het HBO register van RBCZ. Alleen leden die voldoen aan de MBK eisen komen per 1 januari 2017 in dat HBO register.

De Praktijk voor Homeopathie Zeist voldoet aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen: lidmaatschap NVKH, HBO register van RBCZ en de MBK-diploma eis.

Voor het gehele overzicht: http://www.nvkh.nl/subpag/35/